CELOPLOŠNÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. A 9. ROČNÍKŮ

V týdnu od 28.5 do 1.6.2012 se i naše škola zúčastnila celoplošné zkoušky  testování žáků 5. a 9. ročníků. Testy měly prověřit, jak jsou na tom žáci v uzlových bodech vzdělávacího procesu. Jsme potěšeni, že žáci vyplnili očekávání učitelů a v testech uspěli. Jejich výsledky ve všech testovaných předmětech patřily k lepšímu průměru.

Podrobné výsledky testů jednotlivých žáků jsou k dispozici v systému na adrese: https://portal.niqes.cz/vysledky. Pro přihlášení a zobrazení výsledků je nutné použít přihlašovací údaje (dvojice kódů), které daný žák použil pro rozšifrování a realizaci testu. Tyto údaje obdržel žák před každým testem od p. uč. Stodůlkové-Pinďurové.

Pro prohlížení výsledků postačí libovolná dvojice kódů k libovolnému testu, který žák absolvoval. Systém pak umožní zobrazit výsledky všech testů daného žáka (matematika, český jazyk, cizí jazyk). Výsledková sada zahrnuje rozbor úspěšnosti žáka v daném testu a jeho částech, rozbor úspěšnosti žákem řešených úloh a kompletní test s vyznačením odpovědí žáka (včetně správných odpovědí). To vše včetně důkladné interpretace takových výsledků.
Testování informační gramotnosti pátého ročníku
výsledky


MAPA ŠKOLY  - výsledkytestování ve 3.třídě
český jazyk, anglický jazyk, matematika,
člověk a jeho svět, klíčové kompetence
testování v 6.třídě
český jazyk, matematika, obecné studijní předpokladySCIO TESTY
Ve školním roce 2008-2009 se naše škola zúčastnila testování 9.ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Toto testování proběhlo v rámci projektů Komplexní evaluační analýza (KEA, STONOŽKA (STZŠ),
do kterých jsou zapojeny školy z celé ČR.
Zúčastněné školy testovaly své žáky od 18.do28.listopadu 2008, k dispozici měly testy z českého jazyka, matematiky,
obecných studijních předpokladů a jazyků.

Žáci naší školy dopadli ve srovnání velice dobře, jak je patrné z následujících výsledných grafů (můžete si je zvětšit).
Naše škola se umístila v českém jazyce, matematice i v obecných studijních předpokladech nad průměr ostatních základních škol.