začátek
naše škola učitelé prevence družina kroužky fotogalerie střední školy
aktuálně úřední deska žáci projekty parlament divadlo knihovna DUM
pro rodiče historie školy absolventi úspěchy práce dětí keramika jídelna UCHO
pro děcka jak bylo rozvrh hodin S.O.V.A. školka časopis tělocvična napsali nám..
Informace k výskytu vši dětské (hlavové) v dětských kolektivech ze stránek KHS Olomouc

Současná situace je důsledkem vzniku odolnosti vší na účinné látky v dříve používaných léčivých přípravcích. Zvýšená poptávka po „alternativním“ odvšivování způsobila, že se v lékárnách prodávají proti vším nejrůznější přípravky, z nichž mnohé mají nedostatečnou až pochybnou účinnost. Rodičům se často nepodaří vši zcela vyhubit a tím dochází k opakovanému a zvýšenému šíření vší v dětských kolektivech. Naše studie ukázaly, že na Olomoucku cca 5-20% dětí ve školkách a na prvním stupni základních škol má ve vlasech známky po výskytu vší. Tento výskyt není nijak dramatický a zhruba odpovídá výskytu v západních zemích Evropy.


Doporučení pro předškolní a školní zařízení


Z právního hlediska je zavšivení považováno za infekční onemocnění „pediculosis“, u kterého hrozí šíření v dětském kolektivu. Z důvodu ochrany zdraví dětí v kolektivu by školky a školy neměly zařazovat zavšivené děti do dětského kolektivu. Ovšem diagnostikovat infekční onemocnění mohou u dětí pouze lékaři popř. rodiče, nikoli učitelé či vychovatelé. Proto je nutné apelovat na rodiče, aby při každém zaznamenaném výskytu živých vší u svých dětí vždy informovali školu popř. školku, aby mohli být o výskytu vší v kolektivu informováni rodiče ostatních dětí v riziku. Jinak zde hrozí opětovný přenos vší na jejich odvšivované dítě z dětí, jejichž rodiče o aktuálním výskytu vší v kolektivu nevěděli. Zároveň by rodiče neměli dítě s výskytem dospělých živých vší posílat do dětského kolektivu. Odstranění dospělých vší z vlasů dítěte je však možno zajistit během několika minut, takže izolace dětí nebývá v praxi nutná. Učitelé a vychovatelé musí spoléhat na svědomitost a odpovědnost rodičů. V případě oznámeného nebo hrozícího výskytu vší v kolektivu dětí, by školka nebo škola měla o tomto nebezpečí rodiče písemně informovat a požadovat po rodičích podepsané čestné prohlášení, že svému dítěti prohlédli hlavu dle pokynů a posílají dítě do kolektivu dětí školy (školky) bez vší. Pokud má školka nebo škola od všech rodičů podepsané takové prohlášení po každém nahlášeném výskytu vší v kolektivu, nelze ji ani v případě opakovaného výskytu vší z ničeho vinit. V krajním případě mohou epidemiologické šetření a následná opatření v ohnisku zvýšeného výskytu vší zajistit pracovníci krajské hygienické stanice, podobně jako u jiných závažnějších infekčních nemocí. Epidemiologické šetření se provádí dle §62a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, např. na základě hlášení lékaře, případně na žádost školky či školy či z opakovaných podnětů rodičů.


Doporučení pro rodiče

Dle znění § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je rodič povinen pečovat o zdraví dítěte. Je tedy i povinen sledovat výskyt vší a při zaznamenaném výskytu vší je rovněž povinen zajistit léčbu tj. odvšivení dítěte. K odvšivování může použít pouze k tomu účelu určené přípravky či prostředky a postupovat podle jejich návodu k použití.
Přípravky určené k hubení vší je možno aplikovat na dítě pouze při zjištěném výskytu živých vší ve vlasech. Preventivně je možno proti vším aplikovat pouze repelentní přípravky proti vším. Před jejich aplikací není třeba ověřovat, zda je dítě zavšivené, ale i repelentní přípravky by se měly aplikovat pouze v odůvodněných případech, např. při zaznamenaném aktuálním výskytu vší v dětském kolektivu, u kamarádů, sourozenců, při kolektivních akcích dětí apod. Repelentní přípravky se vždy aplikují až po umytí vlasů, protože po umytí vlasů účinek všech v současnosti používaných přípravků mizí.
Zavšivení dítěte lze prokázat nebo vyloučit pouze vyčesáváním vší pomocí speciálního hřebínku tzv. „všiváčku“ (běžně k dostání v drogeriích a zdravotnických potřebách). Vyčesávání vší je vhodné provádět nad světlou podložkou, popř. nad umyvadlem či vanou, na které jsou vyčesané vši dobře viditelné. Pravidelné vyčesávání vlasů všiváčky je hlavní a účinná prevence před šířením vší. Opakovaným vyčesáváním vší všiváčkem lze již během několika vyčesávání docílit úplného vymizení vší i bez aplikace odvšivovacích přípravků. Vyčesávání vší je nutné provádět od kořínků vlasů minimálně 5 minut postupně z celého povrchu vlasaté části hlavy alespoň každý třetí den. Vši se musí vyčesávat, dokud se vyskytují, minimálně však ještě dva týdny po nálezu poslední dospělé vši. U některých typů delších vlasů je však vyčesání všech vší technicky neproveditelné. Rovněž ostříhání vlasů na méně než 0,8 cm je osvědčená metoda jak zamezit výskytu vší. Obecně platí, že po každém řádném použití jakéhokoliv přípravku proti vším nebo po důkladném vyčesání vší „všiváčkem“, je možno považovat dítě za neinfekční a zařadit ho do dětského kolektivu.

Problematika odvšivování dětí

V roce 2003 byla zaznamenána rezistence vši dětské na tehdy jediný volně dostupný léčivý přípravek. Z tohoto důvodu se veš dětská v ČR značně rozšířila a následně vzrostla poptávka po alternativních odvšivovacích přípravcích. Na trhu se proto objevilo mnoho nových přípravků, které se začaly v lékárnách prodávat jako přípravky proti vším. Často se nejedná o léčivé přípravky či prostředky s ověřovanou účinností, ale o kosmetické prostředky s tzv. vedlejším antiparazitárním účinkem. Účinnost těchto kosmetických prostředků nemůže být ani ověřována, protože dle zákonných ustanovení přípravky uváděné na trh jako kosmetické prostředky nesmí obsahovat účinné látky na hubení vší a nesmí být prodávány za účelem léčby infekčních onemocnění tj. ani k léčbě pedikulózy. O kosmetických prostředcích je proto možno uvažovat pouze jako o prostředcích, které zlepšující kvalitu pokožky či vlasů při výskytu vší a při jejich hubení jinými prostředky. Jejich prodej za účelem hubení vší není povolen. Rozmachu používání kosmetických přípravků napomohlo i to, že v současnosti na trhu v ČR není proti vším registrovaný žádný léčivý přípravek. Léčivé přípravky působily na vši chemicky insekticidy a dosahovaly spolehlivé účinnosti, pokud se nesetkaly s rezistentní populací vší. Z důvodu šíření rezistentních populací vší a vysokých nákladů a rizik spojených s uváděním léčivých přípravků s insekticidy na trh, jsou v současnosti doporučovány k hubení vší zejména tzv. zdravotnické prostředky (pomůcky). Zdravotnické prostředky hubí vši mechanicky či fyzikálně a jejich účinek je při správném použití srovnatelný s léčivými přípravky s obsahem insekticidních látek, přičemž riziko vzniku rezistence je minimální. Možnost použití netoxických zdravotnických prostředků na bázi silikonového oleje (dimethiconu) a jemu podobných látek, které působí mechanicko-fyzikálním účinkem na dýchací soustavu vší, byla i uvedena jako jeden z důvodů vyřazení posledního léčivého přípravku proti vším z trhu v ČR. Některé dostupné zdravotnické prostředky ale pouze napomáhají hubení vší vyčesáváním, např. tím, že vši na určitou dobu mechanicky paralyzují, čímž usnadní vyčesávání vší z vlasů. Poslední dobou se na trhu objevily i repelenty proti vším, jejichž aplikace je poměrně jednoduchá (při jejich aplikaci není nutné sledovat výskyt vší), deklarovaný účinek je ověřovaný a spolehlivý i v případě, že se již nějaké vši ve vlasech vyskytují. Při výběru prostředku proti vším a při jeho aplikaci je vždy nutné věnovat zvýšenou pozornost deklarovanému účelu použití a návodu k jeho použití.

Moderní přípravky proti vším obsahují účinné látky, které z důvodu ochrany zdraví dětí již nepronikají do tkání, a proto nepůsobí na zárodky vší ukryté v hnidách. Ošetření všemi přípravky je proto většinou nutné opakovat, aby se usmrtily i vši vylíhlé z hnid, které přežily první ošetření. Nové vši se z nakladených hnid líhnou do devíti dnů, proto se musí provádět minimálně ještě druhé odvšivení kolem desátého dne po prvním ošetření. Několik dnů po druhém odvšivení je dále nutné provést kontrolu účinnosti odvšivení vyčesáváním vší všiváčkem. Pokud při této kontrole budou vyčesány živé vši, je třeba zkontrolovat, zda bylo postupováno přesně podle návodu použitého přípravku a pokud ano, je nutné aplikovat jiný odvšivovací přípravek dle návodu nebo s dítětem navštívit lékaře.


Výskyt odrůstajících hnid ve vlasech


Přípravek, který by usmrcoval či odstraňoval hnidy (vajíčka vší přilepená k vlasům) neexistuje.
Hnidy z vlasů nedokáže odstranit žádný přípravek ani hřeben. Hnidy samičky vší přilepují jednotlivě ke kořínkům vlasů. Poté se hnidy vzdalují od pokožky hlavy cca 0,5 mm za den (podle toho jak rychle vlas roste). Hnidy vzdálené od pokožky hlavy více než 5 mm jsou tedy již prázdné nebo mrtvé. Tyto hnidy dále postupně odrůstají s vlasem, dokud nejsou odstřiženy spolu s částí vlasu, na které jsou nalepeny. V závislosti na délce vlasů mohou hnidy po odvšivení odrůstat s vlasy až několik měsíců. Přetrvávající výskyt odrůstajících hnid u dětí nelze považovat za opakované zavšivení. Jedná se pouze o estetickou vadu a není možno na hnidy jakkoliv upozorňovat či požadovat jejich odstranění z vlasů. Jediný způsob jak odstranit hnidy z vlasů je stahovat je po vlasu jednotlivě nehty či vlasy s hnidami vystříhat.

Opakující se výskyt vší u dětí bohužel někteří rodiče zkoušejí řešit i různými nedovolenými způsoby např. přípravky určenými na zvířata či jinými látkami (často hořlavými). Proto na závěr upozorňujeme, že použití petroleje proti vším (případně jiných hořlavých látek), jak bývá někdy dokonce i veřejně "doporučováno" nepřipadá v žádném případě v úvahu. Petrolej je jednou z frakcí destilace ropy, nemá proto standardní chemické složení a někdy obsahuje značně škodlivé látky s leptavými účinky. Pracovníci KHS se již mnohokrát setkali i s vážným poškozením a poleptáním pokožky hlavy dětí od petroleje. Navíc se jedná o nebezpečné použití hořlaviny a mnohokrát již došlo k vážným popáleninám či dokonce uhoření dětí.
Co se ještě našlo na internetu
  
Ve vlasech žije veš dětská. Je těsně svázána pouze s člověkem, nemůže sát krev na žádném zvířeti. Vzdor českému názvu žije ve vlasech lidí bez rozdílu věku, proto ji najdete i pod názvem  veš vlasová.
Je to parazitický plochý bezkřídlý hmyz šedé barvy, který nepřenáší žádné specifické infekční onemocnění. Dospělí samečkové měří 2 – 3 mm, samičky jsou o něco delší. Samičky přilepují na vlasy těsně u pokožky hlavy oválná bílá vajíčka (tzv. hnidy), na vlasy je pevně přilepí svými výměšky. Larvy (nymfy) se v  optimální teplotě u hlavy líhnou cca za 7 dní
(5-10).  S růstem vlasů se hnidy vzdalují od kůže a obecně platí, že hnidy vzdálené více než 0,5 cm od pokožky jsou vylíhlé nebo mrtvé. Zůstávají pevně přilepené na vlasech a s nimi odrůstají. Podle toho můžete
i poznat, jestli je dítě (nebo vy) „zavšiveno“ aktuálně, nebo jde o zbytky po proběhlém a zlikvidovaném zamoření. Vylíhlé larvy (nymfy) jsou asi 1 mm dlouhé, podobné dospělému hmyzu. Sají krev, svědí, ale nerozmnožují se. Vývoj všech tří larválních stádií trvá 15-30 dní. Larvy i dospělci sají minimálně 3x denně. Samičky se dožívají 3 – 5 týdnů a nakladou za život až 150 vajíček.
Mimo tělo přežívají vši pouze 24 hodin, maximálně 2 dny (zcela vyjímečně 4 dny).
 
Jak nám veš ubližuje

Veš má bodavě sací ústrojí. Aby se krev nesrážela, vstříkne do ranky před sáním sliny s vasodilatačními látkami. Tyto látky mohou mít alergizující účinky. Krom toho se při škrábání do kůže může zanést infekce, což může způsobit další potíže, obraz ekzému a hnisání kůže.

Kožní reakce na bodání vší má 4 fáze:
1. žádné klinické příznaky
2. papulky (= pupence, puchýře), doprovázené svěděním střední intenzity
3. velká papulární reakce s intenzivním svěděním
4. mírná papulární reakce a mírné svědění
Napadení dětí bývá nejčastěji odhaleno ve 3. fázi asi za 3 – 4 týdny po začátku infestace.
 

Zavšivení


Zavšivení, tzv. pedikulóza, se projeví především subjektivně svěděním pokožky hlavy, způsobené bodáním, ale i pohybem hmyzu, objektivně najdeme živé jedince nebo hnidy, nejčastější místo bývá popisováno za ušima a v zátylku, ale při jejich množství bývají dnes kdekoliv po celé hlavě. Mohou být zjištěny zvětšené mízní uzliny v týle a na krku. Pedikulóza bývá velmi často popisována jako kolektivní onemocnění, protože vši se přemisťují mezi hostiteli (děti i dospělí) při vzájemném dotyku hlav, nemusí to být přímo berany berany duc, ale třeba hlava vedle hlavy nakloněná třeba nad domácím úkolem. Méně obvyklé, i když možné a popisované je to při půjčování  čepic, šál, hřebenů, ručníků, z ložního prádla apod. Veš nelétá ani neskáče!!!!! Ona si prostě přeleze. Při vyčesání na zem se ale prý pěkně rychle rozlézá a hledá hostitele, takže vyčesávat jen tak v místnosti nebude to pravé, radši třeba nad vanou nebo tak nějak...

 
Odvšivování

Při zavšivení se používají insekticidní prostředky podle návodu výrobce.

Jako doplňková (běžně zcela nedoceněná) metoda se používá mechanické vyčesávání živého hmyzu jemným hřebenem – všiváčkem - dítě skloní hlavu nad umyvadlo nebo nad bílý papír a hřebenem táhneme od  týla směrem  k podložce. Po vyčesání vší je máme postříkat insekticidním přípravkem. Vyčesáváme 3-5 minut. A POZOR! Vyčesávání musíme provádět z mokrých vlasů! Za sucha to nefunguje, suché vši uhýbají, utíkají. Mokré strnou a zachytnou se ve všiváčku.
 
Diagnostika napadení vší dětskou bývá často založena jen na vizuální prohlídce vlasů, přitom záchytnost při vyčesávání je až 4 x vyšší! (Potvrzeno rozsáhlými studiemi.)
 
Ke spolehlivému odstranění hnid z vlasů zatím neexistuje přípravek. Hnidy je možné z části vyčesat hustým hřebenem, tomu ale nevěřte, to je technicky neproveditelné... možná v počátku, nebo lze jednotlivé vlasy s hnidami vystříhat, nebo se hnidy dají mechanicky z vlasu stáhnout. Jak už bylo řečeno výše, hnidy, které jsou na vlasech vzdáleny více než 1 cm od pokožky, jsou vylíhlé nebo mrtvé.
A konečně – jde to i bez chemie a možná tudy povede ta pravá cesta - z přírodních prostředků najdete Tea Tree oil - čajovníkový olej, nebo třeba Neem Oil - olej zo stromu nimba. Veš dětská prý není schopna žít ve vlasech kratších 0,8 cm, ale to mi možná maminy kluků vyvrátí... Experimentálně bylo prokázáno, že vši přežívají ve vysoce chlorované vodě (slané i sladké) plaveckých bazénů, ale nebyl prokázán přenos v tomto prostředí.
Mytí hlavy běžnými šampóny nechává vešky zcela v klidu.
Zaslechla jsem i to, že nežijí v obarvených vlasech. Ale nemám ani vyzkoušeno, ani potvrzeno.
 
Výskyt vši dětstké v dnešní době nemá nic společného  s nedostatečnou hygienou.
 
Chemická (insekticidní) protivešková historie pro pamětníky v kostce:
Používané insekticidy u nás: od r. 1949 – 1984 Nerakain (DDT)... od r. 1978 – šampon Orthosan BF 45, později mokrý sprej DIFFUSIL H  (účinná látka permethrin), úspěšně používáno do roku 1991... v roce 1992 prokázána u nás rezistence k permethrinu, nahrazeno přípravky s organofosfáty – šampon ORTHOSAN H, mokré spreje - DIFFUSIL H 92 P, DIFFUSIL H 92 M – účinné látky pirimiphos methyl a malathiont... postupná rezistence vší.....
 
Chemie aktuální, z praxe ne zcela jednoznačně účinná:
V současné době je na trhu k dispozici šampon PARASIDOSE. Tento přípravek je zařazen jako léčivo a lze ho koupit v síti lékáren a ve zdravotnických potřebách. Šampon PARASIDOSE se používá podle návodu výrobce ve dvou mycích procesech, po 3 minutách během jednoho mytí, a má zahubit jak dospělce, tak i hnidy. V případě dlouhých a hustých vlasů doporučují tuto kúru po 8 dnech zopakovat.
Lze použít i JACUTIN GEL, který je účinnější, avšak nesmí být použit u dětí do 3 let a u těhotných a kojících žen. Aplikuje se zhruba 15g na umyté, ještě vlhké vlasy a nechá se zaschnout. Vlasy je možné umýt po 3 dnech bez použití mýdla.
Nejnověji probíhají klinické studie nového přípravku – DIFFUSIL H FORTE  spray, v malém množství se už objevil v lékárnách. 
 
Prevence
Prevencí je pravidelné prohlížení vlasového porostu především dětí navštěvujících  kolektivy (skautské tábory, školy, školky, dětské tábory, školy v přírodě apod.).
I u dítěte, které momentálně nevykazuje známky zavšivení, je třeba po dobu výskytu vší v dětském kolektivu opakovat prohlídky každé dva dny.
V případě dítěte, u něhož byl výskyt vší dětské zjištěn,  je potřeba prohlednout také ostatní členy rodiny, případně provést jejích odvšivení v případě zjištění vší nebo čerstvých hnid.Desatero o odvšivení

1. Důkladně překontrolujte celou rodinu a všechny postižené okamžitě odvšivte speciálním přípravkem.

2. Přečtěte si pečlivě návod na použití a řiďte se přesně pokyny.
3. Denně důkladně pročesávejte všechny vlasy co nejblíže od pokožky hřebenem »všiváčkem«.
4. Pro snadnější vyčesávání použijte pomocný olejový přípravek (např. Pedicap OL).
5. Pokuste se co nejvíce hnid odstranit mechanicky (nehty nebo pinzetou).
6. Proveďte další hygienické úkony. Vydrhněte své hřebeny. Vyperte minimálně při 60 °C ložní prádlo, všechny gumičky do vlasů, čepice, molitany u sluchátek, textilní hračky.
7. Každý rodinný příslušník ať používá vlastní hřeben. Dezinfikujte polstrování sedaček, židlí, atd.
8. Vyvarujte se kontaktu s hlavami ostatních lidí. Vyhněte se raději polstrování v dopravních prostředcích.
9. Při hledání parazitů je nutnost dostatečného světla. Pro přisvětlování je vhodné použít čelní lampu.
10. Za osm dnů odvšivení zopakujte.O výskytu vší kolují mezi lidmi různé pověry, fámy a mýty. Například, že v rodině, kde se pravidelně uklízí a dbá na hygienu, veš nemá
šanci. Veš dětská, jak zní její odborný název, není jen ze špíny. Následuje dalších 14 mýtů o vších, které uvádíme na pravou míru:
 
1. Vším se lépe daří v létě – ANO
Prostředí, které vším nabízejí lidské vlasy, se v průběhu roku nemění. Zvýšení výskytu vši dětské však svědčí prázdniny, letní i zimní. Často se totiž tolik nedbá na hygienu a děti bývají mezi sebou v těsnějším kontaktu. Na celém světě je proto zaznamenáván zvýšený výskyt vši dětské po návratu dětí z prázdnin.

I v zimě totiž spolu mohou děti například tancovat a dotýkat se hlavami, sedět těsně vedle sebe či se učesat stejným hřebenem. Dalším obdobím většího výskytu vší je čas, kdy dočasně chybějí účinné odvšivovací přípravky. Veš se totiž po čase stane vůči jedu obsaženému v chemickém hubícím preparátu odolná a je třeba vyvinout nový. To se stalo zhruba před dvěma lety.

2. Mít veš není nemoc – NE
Naopak. Máte-li vši, trpíte infekčním onemocněním zvaným pedikulóza. Za pedikulózu se nepovažuje, pokud máte pouze hnidy. Navíc mít vši je pro mnohé postižené i jejich rodiny velmi stresující. Připadají si zahanbeně a vyčlenění z kolektivu. Může to být tedy i problém pro psychologa.

3. Veš napadá jen nemyté – NE
To, že máte vši, nesouvisí nutně s hygienickými návyky. Chytnout je skutečně může každý, nezávisí to vůbec na hygienických podmínkách rodiny. Veš dětská napadá všechny sociální vrstvy obyvatel. To neplatí o vši šatní, která bývá příznakem zanedbané osobní hygieny. Problém je však v tom, že ne všechny domácnosti je opravdu dokonale odstraní. Tam pak vznikají ohniska nákazy.

4. Nejlepší přípravek na hubení je petrolej – NE!
V žádném případě. Po petroleji vši sice hynou, ale jeho použití je nebezpečné a odborníci ho důrazně nedoporučují. Může po něm mimo jiné nastat velká alergická reakce s vážnými zdravotními komplikacemi a nepříjemnými potížemi na kůži.

5. Veš žije v čalounění či oblečení
Může tu přežívat, ale jen krátce. Mimo vlasy člověka je schopná zůstat naživu jen zhruba 24 hodin. Což je dostatečně dlouhá doba, aby se znovu usídlila na hlavě odvšiveného člověka.

Příklad: přes noc zůstane v ložním prádle a večer, když jde dítě – již odvšivené – spát, na něj opět přeleze. Proto se doporučuje odvšivit (vyprat při vysoké teplotě) preventivně i ložní prádlo či oblečení. Podobně je nutné vydezinfikovat například hřebeny a kartáče, kterými se postižený češe.

6. I pro lidi se hodí šampony na psy – NE
Platí totéž, co u petroleje. Zvířecí přípravky jsou určeny jen pro zvířata a člověk na ně může reagovat alergicky.

7. Veš přežije na zvířeti – NE
Nikoli. Vši nejsou schopny přežívat na domácích nebo jiných zvířatech. Zvířata, například psi nebo prasata, mají jiný druh vší a ty člověka nenapadají.

8. Vši se vyhýbají barveným vlasům – NE
Kosmetické úpravy vlasů – tedy i barvení či trvalá – výskyt vší většinou neovlivňují.

9. Veš dětská napadá jen děti – NE
I tento typ vši, která žije ve vlasech, může "chytit" dospělý. Podobně jako dítě – těsným kontaktem s napadeným člověkem. Děje se tak nejčastěji v rodinách, do kterých je parazit zanesen z dětského kolektivu.

10. Je jedno, který přípravek použijete – NE
Vši získaly vůči některým přípravkům "imunitu". Je nutné správně vybírat, a pokud si nejste jisti, ověřte si například u lékaře či na hygienické stanici (dnešní zdravotní ústavy), který přípravek je v dané době nejvhodnější a nejúčinnější.

11. Veš lze odstranit i běžným šamponem – NE
Mytí hlavy teplou vodou a běžným šamponem vši neublíží. Vši dokážou přežít i ve vysoce chlorované či slané vodě. Přenos na člověka v bazénech však nebyl prokázán.

12. Pokud máte paruku, veš se vám vyhne – NE
Jestliže nejste pod parukou holohlaví, toto tvrzení rozhodně neplatí. Parazit si totiž zaleze i pod paruku do vašich vlastních vlasů.

13. Prevence je k ničemu – NE
Nejlepší prevencí je každodenní důkladné prohlížení vlasů. Můžete zkusit i některé šampony s účinkem repelentu. Někteří lékaři například doporučují umývat každé tři dny hlavu přípravkem Capissan, který obsahuje výtažky z kopretin a tea tree olej, které by měly vši odpuzovat.

14. Vlasy je třeba ostříhat – ANO
 
Dnes již sice není nutné stříhat děti dohola, ale je pravda, že z kratších vlasů se vši odstraňují lépe. Hnidy je totiž třeba z vlasu ručně stáhnout a to jde u kratších vlasů lépe než u dlouhých.Děkuji všem, od koho bez dovolení čerpala výše uvedené informace.