Výstava v kavárně Modrá kočka
Na podzim 2007 mohli všichni, kteří zavítali do kavárny Modrá kočka v Litovli,
obdivovat výtvarné práce žáků druhého stupně naší školy.
Sami autoři byli pozváni za zahájení výstavy.

Bylo to velmi příjemné dopoledne, oslazené vynikajícími zákusky a horkou čokoládou.
(fotky)

Karosérie roku 2008
Výtvarné soutěže se účastnil se svou prací Martin Nejedlý z deváté třídy.

Kůň terapeut 2008 
Výtvarné soutěže se účastnily  Barbora Podsklanová ze čtvrté třídy a Ivana Čepová ze šesté třídy.
Lidice pro 21.století 2008 
Historická a literární soutěže organizované přes internet se účastnili žáci druhého stupně: Martin Paulíny, Ivana Čepová,
Kateřina Kamlerová, Tereza Pustinová, Kristýna Smékalová, Veronika Šipková, Tereza Pustinová, Petr Odložil, Katka Bártová, Veronika Heinrichová, Andrea Kuhnová, Zuzana Koukalová, Andrea Spáčilová.
Sice se žádný z našich reprezentantů neumístil na předním místě, ale škola jako celek získala odměnu v podobě knih do školní knihovny za jednu z nejaktivnějších škol. Díky.
Mladý Démosthénes
Celostátní soutěž v komunikačních dovednostech.
21.12.2007 proběhlo školní kolo, kterého se účastnili zástupci ze všech tříd druhého stupně, kteří vzešli z kol třídních.
Úkolem všech soutěžících bylo předvést minutový až dvouminutový monolog na libovolné téma.

V mladší kategorii (šestá a sedmá třída) se nejlépe umístila Tereza Pustinová.
Ve starší kategorii (osmá a devátá třída) byla porotou vybrána Romana Tejkalová
Obě dívky budou naši školu reprezentovat v regionálním kole soutěže. Držíme palce!

Regionální kolo soutěže Mladý Demosthenes .
Vítězky školního kola této soutěže Terezka Pustinová a Romana Tejkalová velmi úspěšně reprezentovaly naši školu v kole regionálním. Z rukou známé moderátorky Jany Adámkové přebraly ocenění Tereza za druhé místo ve své kategorii a Romana za místo první.
Romča tím pádem bude reprezentovat náš region v krajském kole. (fotky)
Krajské kolo soutěže Mladý Demosthenes poslechněte si Romču
Krajské kolo této soutěže bylo neveřejné a spočívalo v tom, že Romana natočila videozáznam, podle kterého porota určila vítěze. Respektive vítězku a tou je naše Romča.

Celostátní kolo soutěže Mladý Demosthenes
Celostátní kolo se konalo 15.5.2008 v Praze. Ještě před tímto kláním Romana absolvovala zajímavý víkend na Šumavě, který byl součástí výhry v krajském kole. Tady se opět zdokonalovala v řečnickém umění. V Praze pak předvedla perfektní monolog. Na první místo to však nestačilo. Přesto je Romanina cesta soutěží velkým úspěchem. Gratulujeme a děkujeme za perfektní reprezentaci školy.

Výstava na hradě - Výtvarka nás vážně baví
Celé léto jsme vystavovali své práce v prostorách hradu Bouzov.   (fotky)
Lanové centrum
Naši reprezentanti obsadili 1.místo ve své skupině!  (fotky)
Cena Fanny Neudy pro rok 2008
Po té, co dramatický kroužek vystoupil v synagoze v Lošticích s představením
C H A N A    nám byla udělena občanským sdružením Respekt a tolerance ve spolupráci s městem Loštice a kongregací Hakafa Glencoe - Chicago
cena Fanny Neudy pro rok 2008.

Hrály: Gábina Švecová, Denisa Průchová, Romana Tejkalová, Simona Pustinová,
Lida Kopečná a Michaela Formánková, režie
Mgr. Lada Machalová   (fotky)
mrkněte: www.respectandtolerance.com
www.respectandtolerance.com/divadelni-predstaveni-chana-lostice/cz

Sběrová soutěž výsledková listina
Ve sběrové soutěži jsme obsadili 9.místo. Výtěžek byl věnován na adopci naší holčičky.
¨
Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice 2007
Do soutěže bylo zasláno dvacet prací žáků ZŠ a deset prací dětí z MŠ.
Ve velmi silné konkurenci se prosadili
Maruška Nejedlá a Filip Leibner

kteří ve školní družině vytvořili své obrázky na zadané téma sport.
Maruška namalovala mažoretku a Filip fotbalistu. 

Získali krásné čestné uznání. Gratulujeme!
Obrázky si můžete prohlédnout na adrese www.lidice-memorial.cz.