začátek
naše škola učitelé prevence družina kroužky fotogalerie střední školy
aktuálně úřední deska žáci projekty parlament divadlo knihovna DUM
pro rodiče historie školy absolventi úspěchy práce dětí keramika jídelna UCHO
pro děcka jak bylo rozvrh hodin S.O.V.A. školka časopis tělocvična napsali nám..


 
Mgr. Andrea Řezníčková
ředitelka školy
český jazyk, dějepis
reznickova@zsbouzov.cz
Mgr. Světlana Nováčková
zástupkyně ředitelky

první stupeň
novackova@zsbouzov.cz

.
Mgr. Hana Dvořáčková 
třídní učitelka 1. ročníku
první stupeň
dvorackova@zsbouzov.cz
Mgr. Světluše Najmanová
třídní učitelka 2.a 3. ročníku
první stupeň,
najmanova@zsbouzov.cz
Mgr. Lada Machalová
třídní učitelka 4.a 5. ročníku
první stupeň
web, školní metodik prevence
machalova@zsbouzov.cz

.
Mgr. Eva Veselá
třídní učitelka 6. a 7. ročníku
matematika, fyzika, hudební výchova
vesela@zsbouzov.cz 
Mgr. Romana Blažková
třídní učitelka 8. ročníku

zeměpis, chemie, VOZ
blazkova@zsbouzov.cz

Mgr. Martina Kadlcová 
třídní učitelka 9. ročníku
český, anglický a  německý jazyk
kadlcová@zsbouzov.cz

Mgr. Tereza Gargelová
vychovatelka ŠD
tělesná výchova
gargelova@zsbouzov.cz
Žaneta Aplová
asistentka pedagoga


DALŠÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
školnice
Irena Bártová Marie Spáčilová


ŠKOLNÍ JÍDELNA
vedoucí Ing. Jana Švecová  kuchařka Marta Burešová  kuchařka Marie SloukováSeznam pedagogů, kteří na bouzovské škole působili od roku 1939 – doposud:
Kateřina Axmanová Jan Klimek Milan Průcha
Hana Babičková Josef Klimeš Marie Pšeničková 
Anežka Balcaříková Jaroslav Kobza Marie Purová
Ladislav Benda Ludmila Kocvrlichová - Hyjánková Marie Rolná 
Kamila Bendová Miroslav Kočí, ředitel Drahomíra Řehořková 
Olga Beková Tonička Kočí Andrea Řezníčková, ředitelka
Miroslav Beran Vladimír Kohoutek Milada Sedláčková 
Anna Beranová František Kola Jiří Skula
Ludmila Beranová – Otčenášková Františka Kollmanová  Vlasta Sléžková   
Milada Blechtová Eva Kolouchová - Veselá Milena Slouková 
Alfons Bok Jana Kopřivová  Vladimíra Smékalová
Lada Borovičková - Machalová Gita Kotrlová  Eliška Smitalová
Jan Borunský Eva Koukalová    František Smýkal
Miroslav Brtníček Kateřina Koutná Jarmila Smýkalová - Šolcová
František Cenkl   Zdeňka Kovářová Jaroslav Špička  
Ivana Čechová Zdeněk Kráčmar   Libuše Spurná 
Marie Čunderlová Ivana Králová Karel Suchánek
Jana Dopitová  Josef Kouřil   Milena Strádalová
Květoslava Dostálová Jiří Kryl, ředitel  Marie Svěráková - Libíčková 
Anna Drbalová   Lenka Krylová Petr Svoboda  
Lenka Drkošová - Fojtíková Libuše Kubová  Věra Svobodová – Smékalová
Jan Dvořáček Zdeňka Kutá  Marie Šafářová 
Hana Dvořáčková Libor Kvapil  Šárka Ševčíková
Jitka Dvořáková Ivo Látal     František Šilberský 
Miloslav Fechner Marie Leibnerová Adolf Škrabal
Svatopluk Fiala  Markéta Lembasová Ludmila Šrámková
Božena Filipová - Gabryšová Rostislav Libíček Jindřich Švec, ředitel 
Jakub Fintajsl, ředitel  Marie Linhartová Olga Švecová   
Zdeňka Fintajslová Jaroslav Lošťák Ludmila Švestková   
Jaromír Fischer Matylda Lubrichová Jaroslav Špička
Miloslav Fišara Růžena Maděrová Vladimíra Tillová
Hana Fogeltonová Lenka Matulková -Štenclová Lucie Trunečková
Tereza Gargelová Margit Mogrovicsová – Pospíšilová  Pavlína Václavková
Marie Gažarová Helena Moťková Helena Václavová 
Zdenka Geschvinderová Aloisie Mráčková Jiřina Válková 
Božena Glotzmannová Světluše Najmanová  Bohumil Vaňák
Věra Goldmannová Eva Navrátilová Jaroslava Vaňáková
Zdeněk Grossert Anna Nerušilová  Jitka Vaňková
Alena Hájková Květoslava Nesétová  Jan Vašíček
Josef Havlík Antonín Nevima Bohumil Vavrda
Libuše Hoblíková Anna Nezbedová Marta Vedmochová - Semionová
Marie Hopianová Jaroslav Nosek  Marta Víchová 
Jaromír Horčička Miroslav Nosek Josef Vinárek  
Miroslav Horčička  Jan Novotný  Vladimír Vlček
Olga Horčičková Marie Panošová  Anežka Voglová - Beranová
Eva Hrubá  Františka Pavelcová    Světlana Vopravilová - Nováčková
Ludmila Hrubanová Zuzana Pinďurová - Stodůlková Pinďurová
Zdeněk Vošalík
Josef Hustý  Světluše Plachá Jana Vozničková - Vašíčková
Marie Chloupková  Marie Pluskalová Pavel Vymlátil  
Romana Chytilová - Blažková Irena Podsklanová Ludmila Vyroubalová - Pišťáková
Alena Indráková Vincencie Poláčková Josef Weiser
Dagmar Jahnová Anna Pospíšilová Eva Zámečníková
Libuše Jarmarová Bedřiška Pospíšilová  Miloslav Zukal  
Antonie Jurečková Helena Pospíšilová
Martina Kadlcová Vlasta Potužáková
Radmila Kalabisová Jiří Procházka
Ivo Karger Zdeňka Procházková - Švecová
Jiřina Karešová - Nebeská  

  
Vychovatelky ve školní družině
Libuše Applová Jana Gruntová Alena Skácelová
Marie Beštová Darina Janečková Marie Šafářová
Irena Blektová Eva Koukalová Libuše Tichá
Lada Borovičková - Machalová Libuše Mayerová Lucie Trunečková
Lenka Drkošová - Fojtíková Světluše Najmanová Martina Vlachová
Marie Faltýnková Michaela Oháňková Jana Vybíralová
Tereza Gargelová Petra Opluštilová