začátek
naše škola učitelé prevence družina kroužky fotogalerie střední školy
aktuálně úřední deska žáci projekty parlament divadlo knihovna DUM
pro rodiče historie školy absolventi úspěchy práce dětí keramika jídelna UCHO
pro děcka jak bylo rozvrh hodin S.O.V.A. školka časopis tělocvična napsali nám..
Výchovný poradce pro oblast kariérového poradenství Mgr. Romana Blažková

Výchovný poradce pro oblast péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Mgr. Světlana Nováčková

Školní metodik prevence

Mgr.Romana BlažkováVážení rodiče.

Naše škola velice důsledně pracuje na budování vhodných vztahů mezi žáky a potírá každý náznak ohrožování či ubližování dětem. Nicméně ani ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. 

Vytvořili jsme program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s vámi - rodiči. Prosíme vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitelku školy). Využít lze také naši e-schránku důvěry UCHO, která je k dispozici na webových stránkách školy pod lištou s názvem UCHO.Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

Mgr. Andrea Řezníčková, ředitelka školy


Třídní schůzky v letošním školním roce 2018-2019

 15. listopad 2018 SRPDŠ v 16.00 hodin v interaktivní učebně, pak pokračují třídní schůzky     
duben 2019 třídní schůzky v 16.00 hodin

Zvonění:
Organizace školního roku 2018 - 2019
  dopolední vyučování 1. pololetí ukončeno dne : čtvrtek 31. ledna 2019
1.hodina  7:55 -  8:40 2. pololetí ukončeno dne: pátek 28. června 2019
 2.hodina  8:50 -  9:35 ... ...
3.hodina  9:50 - 10:35 podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
4.hodina  10:45  - 11:30 vánoční prázdniny: sobota 22.prosince 2018 až úterý 2.ledna 2019
5.hodina  11:40  - 12:25 . (do školy - ve čtvrtek 3. ledna 2019)
6.hodina  12:30  - 13:15 pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019
... .
jarní prázdniny: pondělí 11. března až 17. března 2019
... odpolední vyučování velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019
. vyučuje se
ve vyučovacích hodinách
nebo v bloku
.
... ...
. hlavní prázdniny 29. července - 1. září 2019

Mohlo by Vás zajímat ...
Program poradenských služeb
Všechny potřebné dokumenty, včetně vzdělávacích plánů, výročních zpráv, preventivních programů a školního řádu  naleznete na úřední desce.
Co byste měli vědět o facebooku
SCIO TESTY -  výsledky  
Mapa školy  duben 2011 - výsledky
vše k projektu EU peníze školám
Povídání o veškách

https://help.instagram.com/154475974694511?helpref=page_contentPro zamyšlení:                                                                    Vzniklo ze situační analýzy, kterou provedl Český výbor pro Unicef.
 • Nerozmazlujte mě. Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu – já vás jen zkouším.
 • Nebojte se být přísní a pevní – mám to raději – cítím se bezpečnější.
 • Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky. Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.
 • Nedělejte ze mě menšího, než jsem. Nutí mě to, abych se choval nesmyslně jako velký.
 • Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti. Daleko víc na mě zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.
 • Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy. Nabourává to můj smysl pro hodnoty.
 • Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád/a.  Nejste to vy, koho nemám rád, ale situace, ve které se mi nelíbí a neumím si s ní poradit.
 • Nechraňte mě před následky mého jednání. Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.
 • Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám.  Dokážu se s nimi vyrovnat.
 • Nesekýrujte mě. Musel bych se bránit tím, že budu „hluchý“ a budu dělat mrtvého brouka.
 • Nedávejte ukvapené sliby. Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.
 • Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl. Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět.
 • Nepokoušejte nadměrně mou poctivost. Dostanu strach a pak lžu.
 • Nebuďte nedůslední. To mě úplně mate.
 • Neříkejte mi, že mě nemáte rádi, i když někdy dělám příšerné věci.
 • Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti. Pro mne jsou hrozivě skutečné a hodně pro mne znamená, když se mi snažíte porozumět.
 • Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní. Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.
 • Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnosti se mi omluvit. Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává vřelejší.
 • Nezapomínejte, jak rychle rostu, je to určitě těžké, držet se mnou krok, ale prosím – snažte se.
 • Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůst bez spousty lásky a laskavého porozumění!

Naše škola získala certifikát portálu Proškoly.cz
Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu.
Umožňuje žákům kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod.) Oproti klasickým školním testům je výhodou okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem.
Dále nabízí portál unikátní variantu Testu volby povolání, ve které mohou i rodiče zhodnotit své dítě z pohledu budoucího uplatnění. Výsledky rodičovského testu pak lze porovnat s výsledky dítěte a společně tak lépe zhodnotit předpoklady a očekávání vzhledem k volbě vzdělávací či profesní dráhy.
Testy jsou přístupné pouze žákům škol, které vlastní licenci na využití portálu, což naše škola je.
Pokud si budete chtít doma vyzkoušet testy, potřebujete znát heslo, které Vám na požádání sdělí výchovný poradce pro oblast profesní orientace.


TŘÍDÍME ODPAD
Jak vám jistě doma děti řekly, již několik let jsou v naší škole k dispozici odpadkové koše na tříděný odpad. V každé třídě stojí koš na papír a koš na směsný odpad. Na chodbě na každém patře jsou umístěny koše na plasty, na sklo a na kovové folie.
I nejmenší děti už bez větších obtíží dovedou vytřídit své odpadky do správného koše. Máme radost z toho, že se pro ně stává naprosto samozřejmé odnést igelitový pytlík do žlutého koše a víčko od jogurtu mezi kovy…
Podpořte nás a umožněte dětem třídit odpad i doma. Ekologická výchova přece není jen problémem školy, ale všech lidí. Dejte svým dětem najevo, že vás zajímá, co ony dělají pro přírodu.
Naše děti už vykročily správným směrem, zkusme s nimi držet krok.

TŘÍDÍME ODPADKY
Od ledna 2012 třídíme ve škole kromě papíru a plastů také obaly tetrapaků!
Informace pro žáky deváté třídy a jejich rodiče
 1.  Přihlášku na střední školu si žáci zajišťují v základní škole. Výchovný poradce ji vytiskne z matriky školy.
Škola ji potvrdí a teprve potom ji dostane žák k případnému potvrzení od lékaře. 
Zjistěte si na škole, kam se žák hlásí, zda je skutečně nutné potvrzení od lékaře!
Doplňte prosím VŠECHNY zbývající kolonky přihlášky, podpisy žáka a zákonného zástupce na str. 1 a oddíl na str. 2, kam vypíšete zájmy a schopnosti žáka. Přihlášku odevzdáte  na střední školu nejpozději

                                                do 1.3. daného roku.

Doporučuji zaslat přihlášku doporučeně nebo ji odevzdat osobně ve střední škole a nechat si vystavit potvrzení
o předání přihlášky.


2. Podle školského zákona je průběh přihlašování na střední školy následující:

Pro první kolo přijímacího řízení se podávají DVĚ přihlášky, tedy pro dvě různé školy či obory. Po přijímačkách ředitel SŠ do tří dnů vyhodnotí přijímací řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů, většinou na webových stránkách školy, žáci již nedostanou dopis o přijetí. Pouze nepřijatým zašle ředitel rozhodnutí o nepřijetí.
Uchazeč potvrdí, že na školu, na kterou byl přijat, chce nastoupit

ZÁPISOVÝM LÍSTKEM a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. 

Zápisový lístek obdrží žák ve své základní škole. Pokud ho odevzdá ve střední škole, nesmí si ho brát již zpět, pokud ovšem nebyl přijat na odvolání a chce dát lístek na školu, kam ho vzali na odvolání. To si ho může vyzvednout z původní školy zpět.
Pokud žák ztratí zápisový lístek ještě před odevzdáním na střední školu, základní škola mu již nový nemůže vydat!

3. Zápisový lístek vyplňte teprve tehdy, až zjistíte, že dítě bylo přijato
a skutečně chce na školu nastoupit!


Zápisový lístek vyplňte následujícím způsobem
:

 • Prvních pět řádků pod nadpisem (jméno, příjmení atd.).
 • Dále v černém rámečku vyplnit pouze prvních šest řádků - případně si může také vyplnit střední škola!  (školní rok bude vyplněn 2017/18, obor přesně ten, co jste vyplňovali na přihlášku). 
 • Nezapomeňte na podpisy (5. a 6. řádek v prvním rámečku). 
 • Zbytek řádků a druhý černý rámeček zůstanou nevyplněny.
Pokud žák nebyl přijat a to ani na odvolání, VRÁTÍ zápisový lístek zpět do základní školy ředitelce.

Mgr. Andrea Řezníčková, ředitelka školy
informace - Mgr. Lada Machalová, výchovný poradce pro oblast kariérového poradenstv