začátek
naše škola učitelé prevence družina kroužky fotogalerie střední školy
aktuálně úřední deska žáci projekty parlament divadlo knihovna DUM
pro rodiče historie školy absolventi úspěchy práce dětí keramika jídelna UCHO
pro děcka jak bylo rozvrh hodin S.O.V.A. školka časopis tělocvična napsali nám..

Charakteristika Školské rady

Školskou radu zřizuje každá základní škola na základě §167,168 Zákona č. 561/2004 Sb.
Zřizuje ji zřizovatel školy, v našem pořípadě Obec Bouzov.
Zřizovatel stanovuje pravidla pro zřizování a počet členů Školské rady.
ŠR ZŠ Bouzov má šest členů. Dva jsou jmenováni zřizovatelem z řad zastupitelstva,
dva jsou voleni zákonnými zástupci žáků a dva pedagogickými pracovníky školy.
Školská rada se na svých zasedáních vyjadřuje k některým záležitostem školy a projednává je
(např. ke vzdělávacímu programu školy, k rozpočtu atd.).
Dále některé dokumenty školy schvaluje (školní řád, pravidla pro hodnocení žáků, výroční zprávu o činnosti).
Školská rada je možností, jak se může podílet zřizovatel a rodiče dětí na vnitřním životě školy.
První volební období Školské rady ZŠ Bouzov trvalo od září 2005 do září 2008.
24.9.2008 proběhly druhé volby, začalo 2.volební období Školské rady.
10.11.2011 proběhly třetí volby, začalo 3.volební období Školské rady.


Složení Školské rady ZŠ Bouzov

Školská rada zřízena ke dni 1.10.2005 Obcí Bouzov má 6 členů, 

5.funkční období (od 15. 3. 2018)

předseda ŠR: Mgr. Hana Kunčarová, DiS, bydliště Bouzov 152, 783 25

další členové:

Mgr. Světluše Najmanová

Mgr. Hana Dvořáčková

Ing. Michal Kuhn

Mgr. Jan Holub

Ludmila OntekováVšechny zápisy z jednání školské rady:

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
15.9.2009 10.3.2011 28.2.1012 5.6.2013 8.10.2013 9.10.2014
24.3.2010 7.4.2014  3.2.2015
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
27.8.2015 4.10.2016 25.9.2017 9.10. 2018
10.5.2016 3.5.2017 12.3.2018 6.3. 2019

Zpráva o činnosti ŠR za rok 2017
Zpráva o činnosti ŠR za rok 2018