PROJEKT "EU PENÍZE ŠKOLÁM"
Projekt realizuje škola od 1.9.2011 do 30.6.2012.
Projekt nabízí celkem 7 oblastí, tzv. šablon. My jsme  vybrali

oblast rozvoje čtenářské gramotnosti
,
oblast využití digitálních a počítačových technologií ve výuce,
oblast rozvoje přírodovědných předmětů
a oblast rozvoje matematiky.

Jedním z hlavních důvodů, proč jsme se zapojili to tohoto projektu, 
byla možnost nakoupit počítačové a další moderní vybavení, 
na které by jinak v rozpočtu školy nebylo dostatek peněz.

Během měsíce září již byly pořízeny zbrusu nové počítače, byla nově vybavena počítačová pracovna. 

V příštích měsících hodláme pořídit také interaktivní tabuli.

_________________________________________________________________

Další výhody:

- výuka informatiky už od čtvrté třídy
-  v rámci výuky lze dělit ročníky na skupiny 

- každé dítě má "svůj" počítač a pracuje tedy samostatněji, něž když museli být po dvojcích
- v některých hodinách lze nespojovat ročníky do jedné třídy 
(týká se to některých hodin Matematiky, Ekologie a předmětu Člověk a jeho svět)
_________________________________________________________________________

Ale protože nic není zadarmo, zapojení do projektu s sebou nese i méně příjemné věci.
Učitelé musí týdně zpracovávat a odevzdávat poměrně hodně časově náročné materiály ze své výuky.


Ovšem z nového vybavení školy máme všichni - jak děti, tak pedagogové - velkou radost!
anotace prezentace pracovní list
anotace prezentace .
anotace prezentace výklad a pracovní list
anotace prezentace pracovní list
anotace prezentace pracovní list
anotace prezentace Podyjí prezentace Unesco
anotace prezentace .
anotace prezentace .
anotace prezentace .