začátek
naše škola učitelé prevence družina kroužky fotogalerie střední školy
aktuálně úřední deska žáci projekty parlament divadlo knihovna DUM
pro rodiče historie školy absolventi úspěchy práce dětí keramika jídelna UCHO
pro děcka jak bylo rozvrh hodin S.O.V.A. školka časopis tělocvična napsali nám..Žákovský parlament je orgánem žáků, který se schází jednou měsíčně a který žákům umožňuje  komunikovat s vedením školy
a demokratickou cestou hledat a nalézat nejvhodnější řešení problémů a uspokojování potřeb a zájmů žáků.
Motivuje žáky k účasti na akcích školy a rozvíjí schopnost týmové spolupráce.

  • Žákovský parlament je tvořen zástupci všech tříd. - Žáci volí v každé třídě svého zástupce - člena Žákovského  parlamentu, který se účastní schůzek ŽP. 
  • Povinností člena ŽP je reprezentovat svoji třídu na jednáních a informovat ji o průběhu a výsledcích (úkolech) z jednání.
    Je volen na jeden školní rok, ale v průběhu roku může být vyměněn, jestliže jsou pro to důvody a třída se tak rozhodne.
  • Člen ŽP má v průběhu jeho jednání možnost přednést jakýkoliv návrh  nebo dotaz své třídy, který byl ve třídě schválen.
  • Pověřený člen parlamentu pořizuje stručný zápis o jeho jednáních.
 
. za první ročník: Michal Zacpal
za druhý ročník: Tereza Hirtová
za třetí ročník: Salma Urbánková
za čtvrtý ročník: Markéta Tichá
za pátý ročník: Taťána Vrtková
za šestý ročník: Jiří Vysloužil
za sedmý ročník: Michal Heinrich
za osmý ročník: Natálie Grácová
za devátý ročník: František Nejedlý
za první ročník: Katrin Labonková
za druhý ročník: Sophinka Onteková
za třetí ročník: Sabka Kuncová
za čtvrtý ročník: Kryštof Pospíšil
za pátý ročník: Hanka Holubová
za šestý ročník: Michal Heinrich (Beňa Odložil)
za sedmý ročník: Sabina Sedláková
za osmý ročník: Fana Nejedlý (Tibiáš Řezníček)
za devátý ročník: Natka Koutná (Daniel Leibner)
. za první ročník: Bětuška Fryšáková
za druhý ročník: Saša Knápková
za třetí ročník: Táňa Vrtková
za čtvrtý ročník: Hanka Holubová
za pátý ročník: Kika Martinů
za šestý ročník: Sabka Sedláková
za sedmý ročník: Fana Nejedlý
za osmý ročník: Honza Hekele
za devátý ročník: Fana Mayer
. za první ročník: Alexandra Knápková
za druhý ročník: Klára Hekelová
za třetí ročník: Hana Holubová
za čtvrtý ročník: Michael Hrubý
za pátý ročník: Sabina Sedláková
za šestý ročník: František Nejedlý
za sedmý ročník: Patrik Zapletal
za osmý ročník: František Mayer
za devátý ročník: Michaela Nováková
za první ročník: Petr Kovář (Taťána Vrtková)
za druhý ročník: Martin Koukal
za třetí ročník: Benedikt Odložil
za čtvrtý ročník: Hana Kadlčíková
za pátý ročník: František Nejedlý
za šestý ročník: Daniel Leibner (Barbora Konečná)
za sedmý ročník: Kryštof Čepák (Natálie Smékalová)
za osmý ročník: Michaela Nováková
za devátý ročník: Ondřej Polák
za první ročník :Nina Kotrlová
za druhý ročník: Benedikt Odložil
za třetí ročník: Petra Holubová
za čtvrtý ročník: Patrik Kutra
za pátý ročník: Milan Urbánek
za šestý ročník: Natálie Smékalová
za sedmý ročník: Michaela Nováková
za osmý ročník: Leona Kramplová
za devátý ročník: Jiří Kryl
Složení žákovského parlamentu

za první ročník: Kristýna Martinů
za druhý ročník: Eliška Bártová
za třetí ročník: Patrik Kutra
za čtvrtý ročník: Jan Juriga
za pátý ročník: Natálie Smékalová
za šestý ročník: Adéla Mejzešová, Michaela Nováková
za sedmý ročník: Leona Kramplová
za osmý ročník:Jiří Kryl
za devátý ročník:Vendula Šišmová

Složení žákovského parlamentu od 22.9.2010 (šk.rok 2010/11)
za první ročník: Petra Holubová (Eliška Bártová)
za druhý ročník: Tobiáš Řezníček
za třetí ročník: Daniel Leibner
za čtvrtý ročník: Kryštof Čepák
za pátý ročník: David Šipka
za šestý ročník: Leona Kramplová
za sedmý ročník: Jiří Kryl
za osmý ročník: Vendula Šišmová
za devátý ročník: Jaroslav Kuba

Žáci ve třídách ve svých třídnických hodinách zvolili nového zástupce do parlamentu nebo potvrdili stávajícího.
Dne 22.9.2010 proběhlo první zasedání parlamentu v tomto školním roce.


Členové žákovského parlamentu
za první ročník:  Tobiáš Řezníček
za druhý ročník: Karolína Tejkalová (zástupce Jan Juriga)
za třetí ročník: Kryštof Čepák
za čtvrtý ročník: Natálie Čampišová
za pátý ročník: Šárka Kamlerová
za šestý ročník: Jiří Kryl
za sedmý ročník: Vendula Šišmová
za osmý ročník: Jaroslav Kuba
za devátý ročník: Veronika Heinrichová

Ve svých třídnických hodinách si žáci každé třídy zvolili nového zástupce do parlamentu nebo potvrdili stávajícího.
Dne 27.10.2009 proběhlo první zasedání parlamentu v tomto školním roce.


založení žákovského parlamentu