začátek
naše škola učitelé prevence družina kroužky fotogalerie střední školy
aktuálně úřední deska žáci projekty parlament divadlo knihovna DUM
pro rodiče historie školy absolventi úspěchy práce dětí keramika jídelna UCHO
pro děcka jak bylo rozvrh hodin S.O.V.A. školka časopis tělocvična napsali nám..

P O N D Ě L Í
KNIHOVNA Mgr. Lada Machalová velká přestávka
KERAMIKA Mgr. Hana Dvořáčková 12:00 - 15:40
DRAMAŤÁK I. Mgr. Lada Machalová 13:30 - 14:00
PEDAGOGICKÁ INTERVENCE 1.st. ČJ Mgr. Světlana Nováčková 13:45 - 14:30
PEDAGOGICKÁ INTERVENCE 2.st. ČJ Mgr. Martina Kadlcová 13:45 - 14:30
PEDAGOGICKÁ INTERVENCE 2.st. M Mgr. Eva Veselá 13:45 - 14:30
PEDAGOGICKÁ INTERVENCE 1.st.  Mgr. Světluše Najmanová 1 hodina týdně
AEROBIC Mgr. Romana Blažková 14:00 - 15:00
Ú T E R Ý
FLÉTNA DiS. Monika Laštůvková (ZUŠ Litovel) 13.30 - 14.30
FLÉTNA, HUDEBNÍ NAUKA DiS. Monika Laštůvková (ZUŠ Litovel) 12:00 
S T Ř E D A
DRAMAŤÁK II. Mgr. Lada Machalová 14:30 - 16:00
KLAVÍR DiS. Monika Laštůvková (ZUŠ Litovel) 13:00 - 16:30
Č T V R T E K
.
. .
P Á T E K
MALOVÁNÍ
Mgr. Lada Machalová 12:30 - 14:30Každým rokem otevíráme některé z těchto kroužků:
činnost dramatická
TULIPAN Dramatický kroužek pro děti z prvního i druhého stupně.
Hlavním úkolem kroužku dramatické výchovy na naší škole je výchova k estetické tvořivosti, k vnímání, prožívání a chápání dramatického umění. Snažíme se dát dětem prostor k sebevyjádření způsobem, který je baví, rozvíjí jejich fantazii, jejich hlasový i pohybový projev, jejich mimoslovní komunikaci. Smyslem kroužku je hrát si. A k tomu ještě trénujeme výslovnost, povzbuzujeme tvořivou obrazotvornost dětí, učíme je vyjadřování myšlenek beze strachu. Vše, co se děti naučí během roku,zúročí při závěrečném pohádkovém představení pro rodiče a na vystoupeních na různých divadelních přehlídkách.
více o dramaťáku
činnost výtvarná
KERAMIKA Kroužek pracuje v menších skupinách - od nejmenších dětí až po zájemce na druhém stupni.
Děti se učí pracovat s hlínou, s glazurami. Během školního roku si v našem výtvarném ateliéru vyrobí spoustu krásných věciček jak pro sebe, tak pro školní výzdobu. Vlastníme keramickou pec.
výrobky z keramiky
ŠIKULA Výtvarné kroužky pro děti prvního i druhého stupně.
Děti, které výtvarka baví, mohou zkoušet náročnější postupy. Smyslem kroužků je rozvíjet dětskou tvořivou fantazii, získávat zručnost, poznávat nové výtvarné techniky. Výsledky práce ve výtvarných kroužcích prezentují děti každoročně na vánočním jarmarku a dalších výstavách.
činnost literární
TVŮRČÍ PSANÍ Literární kroužek pro děti prvního i druhého stupně.
Výsledkem jejich práce je školní časopis s názvem TWISTER (dříve ZIPS nebo BOMBARĎÁKY).
archív časopisu
činnost sportovní
SPORTOVKY Kroužek pro kluky a holky z prvního stupně. Spousta her v tělocvičně.
AEROBIC Kkroužek pro holky i kluky z prvního i druhého stupně. Zájemci si pořádně máknou!
TANEČNÍ Kroužek pro kluky a holky z druhého stupně.
Zájemci získávají základní znalosti standardních i latinsko-amerických tancích.
BŘIŠNÍ TANCE Pro holky, které chtějí vyzkoušet něco nového.
TURISTICKÝ KROUŽEK Kkroužek pro holky i kluky z prvního i druhého stupně.
Víkendové výlety a stanový tábor o prázdninách.
fotky z výletů
jazyky
REEDUKACE Kroužky pro kluky a holky z prvního i druhého stupně   … aby nám šla čeština lépe.
NĚMČINA Kroužek pro kluky a holky z druhého stupně. Vzhledem k tomu, že hlavním cizím jazykem je u nás angličtina, mají  děti možnost rozšířit si znalosti v dalším jazyce.
KONVERZACE V ANGLIČTINĚ Kroužek pro kluky a holky z prvního i druhého stupně.
činnost hudební
HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ Ve spolupráci se ZUŠ Litovel se mohou děti zdokonalovat přímo v Bouzově ve hře na flétnu, klavír, klávesy, housle a kytaru.
SBOR Kroužek pro kluky a holky z prvního i druhého stupně.

ostatní činnosti
PC KROUŽEK Prostor pro všechny, které baví počítače.
RYBÁŘSKÝ KROUŽEK Kroužek pro kluky a holky z prvního i druhého stupně.
Co všechno by měl znát opravdový rybář. V létě bývá kroužek zakončen rybářským táborem.
DESKOVÉ HRY Kroužek pro kluky a holky z prvního i druhého stupně.
KULTURA PROJEVU Kroužek pro kluky a holky z druhého stupně.
VAŘENÍ PRO NEJMENŠÍ Kroužek pro kluky a holky z prvního stupně.
PRŤATA Cvičení pro nejmenší děti a jejich maminky.                                                     více o cvičení
NÁBOŽENSTVÍ
Nepovinný předmět