. . ...1.9.2011
Tradiční zahájení školního roku v Galerii v podhradí, přivítání prvňáčků i dětí nastupujících letos do MŠ                     fotky
...22.9.2011
Kdopak by se vlka bál? - Moravské divadlo v Olomouci
- pro první stupeň

...10.10.2011
Fotografování prvňáků

...21.10.2011
Návštěva Muzea harmonik v Litovli                                
fotky

...22.10.2011
První výlet turisťáku - geocaching v okolí Bouzova        
fotky
...11.2011
Ve školce proběhly sbírky na charitativní účely Sidusáček a vánoční hvězda

...13.11.2011
Výlet turisťáku za krásou podzimních Jeseníků             fotky

....11.2011
Školní šachový turnaj                                               výsledky
...18.11.2011
Závod autíček na dálkové ovládání a závod kočárků       fotky
                                                                             výsledky
...11.2011
Celý listopad probíhá tradiční SCRABBLEMÁNIE        fotky
                                                                              výsledky
...23.11.2011
Řekne ti to přísloví - divadelní představení MŠ, 1. a 2. třídu

...11.2011
Účast na okresním kole šachového turnaje v Olomouci
...5.12.2011
Školou chodí Mikuláš, čerti a andílci                         (fotky)
...celý prosinec 2011
Andělská škola: Andělské zpívání u stromečku, andělské pečení, andělské vyrábění, andělská výtvarná soutěž ....
                                                                                (fotky)
...9.12.2011
Tradiční exkurze do Náměště na Hané na vánočně vyzdobený zámek                                                                     (fotky)
...16.-20.1.2012
Lyžák v Branné                                                        (fotky)

...18.1.2012
Beseda s panem myslivcem v přírodovědném předmětu (2. a 3.ročník)                                                                 (fotky)
...24.1.2012
Beseda na téma: Školní zralost - pro rodiče, ve školce

...26.1.2012

Regionální kolo soutěže Mladý Démosthénes v Olomouci - reprezentoval nás Jirka Kryl.

...1.2.2012
Den otevřených dveří - možnost nakouknout přímo do vyučování                                                                 (fotky)

...3.2.2012
Zápis dětí do prvního ročníku
. . ....2.2012
Páťáci a celý druhý stupeň byli v tělocviku bruslit

...14.2.2012
Testování s gepardem- informační gramotnost- 5. ročník
                                                                           (výsledky)
...15.2.2012
Zápis dětí do MŠ - zapsáno 19 dětí

...16.2.2012
Karneval ve školní družině                                         (fotky) 
. . ...27.2.2012
Žákovský parlament

...28.2.2012
Zasedání školské rady, volba nového předsedy ŠR       (zápis)
...3.2.2012
Exkurze do Vlastivědného muzea v Olomouci  - interaktivní výstava o lidském těle "Poznej se" - pro 2.stupeň        (fotky)

.
..2.3.2012
Divadlo Pipi Dlouhá punčocha v Zábřehu - pro páťáky
...3.3.2012
Zaslání výkresů a keramiky do soutěže Lidice 2012

.
..16.3.2012
Matematický klokan - celostátní soutěž pro 2.-5. ročník
...od 19.3.2012
Plavání v Mohelnici - pro předškoláky a 1.-5.stupeň (10 lekcí)

..březen 2012
Odpolední velikonoční dílny pro všechny šikovné děti   (fotky)
...3.4.2012
Velikonoční výstava ve škole      

...3.a 4.3.2012                                       (fotky)
Exkurze na velikonoční výstavu do Mohelnice s výrobou pomlázky a vajíček tradičními metodami - pro 1.-4. ročník
...17.4.2012
Expedice Karakoam - lanové centrum v Olomouci          (fotky)

...7.5.2012
Den Země                                                                  (fotky)
...10.5.2012
Divadlo pro spolužáky ve škole                                   (fotky)

...11.5.2012
1. kolo McDonald´s cupu
...11.5.2012
Maňáskové divadlo ve školce

...13.5.2012
Den matek - divadlo pro maminky na hradě                  (fotky)
...14.-18.5.2012
Třídní kola recitační soutěže

 ...14.- 25.5.2012
Praxe dvou studentek (MŠ a ŠD)
                   
...5.2012
Motýlí farma v družině                                              (fotky)

...15.5.2012

Den otevřených dveří v 1. a 2.třídě
...15.5.2012
Svátek maminek ve školce

...17.5.2012
Druhé kolo Mc Donald´s cupu - ve Slatinicích              
(fotky)
...18.5.2012
Převzení ocenění za umístění ve výtvarné soutěži Komiks nás baví v Praze - Nikola Koutná a Eliška Kramplová          (fotky)

...21.-25.5.2012
Testování 8.ročníku SCIO - trénování na přijímačky - Čj, M, OSP
...24.5.2012
Dopravní hřiště v Mohelnici - 3. a 4. ročník

...24.5.2012
Exkurze - Hasiči v Litovli - 1., 2. a 6. ročník               (fotky)
...25.5.2012
Školní kolo recitační soutěže                                     (fotky)

...28.5-1.6.2012
Testování 5. a 9. ročníku - celostátní testování Čj, M, Aj
. ...30.5.2012
Focení tříd

...6.6.2012
Slavnost slabikáře                                                    (fotky)

...6.6.2012
Exkurze přírodovědného kroužku na veterinu              (fotky)

...7.6.2012
Výlet čtvrťíků do Prahy                                             (fotky)

...8.6.2012
Výlet do jeskyní v Mladči - starší děti v MŠ

 
...8.6.2012
Parádní úspěch našich šachistů na turnaji v Luké           (fotky)
...13.6.2012
1. a 2. ročník se podíval na náš hrad plný pohádkových postaviček

...14.6.2012
Vystoupení čtvrťáků pro maminky                               (fotky)
...14.6.2012
Výlet mladších dětí v MŠ do jeskyní v Mladči

...15.6.2012                                                           (fotky)
Výlet 3. a 5. ročníku - Kouty nad Desnou, Dlouhé Stráně 
...18.6.2012
Vystoupení dramaťáku ve školce      

...19.6.2012
 Vystoupení dramaťáku v Radničním sále                   
...19.6.2012
Děti ze školky se podívají na náš hrad plný pohádkových postaviček

...22.6.2012

Noční dobrodružství předškoláků MŠ a pyžamová diskotéka
...24.-26.6.2012
Výlet 8.a 9. ročníku - Mikulov a okolí                         (fotky)
...25.-26.6.2012
Výlet 6.a 7. ročníku - skautská chata Líheň v Bělkovicích                                                                                         (fotky)
...25.6.2012
Výlet družky do Mohelnice                                         (fotky)

...26.6.2012
Děti ze školky - rej masek po Bouzově                        (fotky)

...27.6.2012                                                          
Výlet 1. a 2. ročníku - koňským povozem do Javoříčka (fotky)
...28.6.2012
Tradiční zvířátkový den                                                        (fotky)

...28.6.2012
Vyhlášení sběrové soutěže                                          (fotky)
...29.6.2012
SOVA - předání medailoků nejúspěšnějším žákům školy
                                                                                (fotky)
VYSVĚDČENÍ      


ROZLOUČENÍ S HOLKAMA Z DEVÍTKY            (fotky)

ROZLOUČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ SE ŠKOLKOU NA OÚ
POSLEDNÍ ZVONĚNÍ

ŠKOLNÍHO ROKU

2011-2012