Celý školní rok zapojení do projektu CIPV Olomouc
- inkluzivní vzdělávání -
tj. spolupráce institucí při výuce integrovaných žáků

ZÁŘÍ


.
..1.9.2010
Slavnostní zahájení školního roku
P
řivítání prvňáčků                                                    fotky  

...3.9.2010
Rytířské vystoupení                                                   fotky  


ŘÍJEN

Vyhlášení sběrové soutěže - papír a plasty

Zahájení školního šachového turnaje - vítězové budou reprezentovat školu v Olomouci

...11.-12.10.2010
SCIO - testování žáků 6.třídy

...14.10.2010
Focení prvňáčků     
...21.10.2010
Pavel Lohonka Žalman - výchovný koncert v Litovli
-
pro 8. a 9.ročník

...21.10.2010                                                          fotky   Exkurze 6. a 7. ročníku do Prahy
Muzeum Karlova mostu a Muzeum železnice
LISTOPAD

....celý listopad 2010      
Listopadová scrabblemánie.

...4.11.2010
     
Přenocování 6.ročníku ve škole
. .
.
..8.-11.11.2010      
Testování SCIO v 9.ročníku 

.
..11.11.2010      
Účast na šachovém turnaji v Olomouci
...13.11.2010      
Další výlet turisťáku - Kolem Bouzova

...16.11.2010
                                                         fotky 
Ukázka práce Policie ČR
...16.11.2010                                                            fotky
Závody autíček na dálkové ovládání

..16.11.2010
     
Hrajeme seniorům - houslový a flétnový soubor
...24.11.2010      
Scholaris Olomouc - pro 8. a 9. ročník

...30.11.2010      
Exkurze - SOU Uničov

PROSINEC

.
..1.12.2010                                                              fotky
Ukázka práce hasičů

...1.12.2010      
Prvňáčci dostali slabikář

...3.12.2010      
Exkurze - Planeta Země - Mohelnice - pro 6., 8. a 9. ročník
...2.12.2010                                                        výsledky
Vyhlášení výsledků podzimních soutěží
...2.12.2010      
Vyhodnocení soutěže o NEJ čerta
...6.12.2010                                                             fotky
Školou chodí Mikuláš
...13.12.2010
Vyrábíme svíčky

...13.12.2010
Ukázka práce hasičů - 2.část - pro 2. a pro 6. ročník
...14.12.2010      
Stavíme náš keramický Betlém
...17.12.2010                                                          fotky
Vánoční sportování rodičů a dětí
...20.12. 2010
Návštěva nově otevřeného
Historického muzea v Bouzově

...21.12. 2010
Exkurze do Muzea v Mohelnici - pro 4. a 5.ročník
LEDEN  2011

...17.-22.1. 2011
Lyžařský výcvik pro 7. a 8. ročník                               fotky

...18.1. 2011
Den otevřených dveří v 1.-3.ročníku                            fotky

...21.1. 2011
Zápis dětí do 1.ročníku

...31.1. 2011
Pololetní vysvědčení
ÚNOR  2011

...2.2. 2011
Zasedání žákovského parlamentu

...10.2.2011
Louskáček - Moravské divadlo Olomouc - pro 1. stupeň
... do 11.2.2011
Dotazníkové šetření Mapa školy

... 15.2.2011
Beseda s Radimem Uzlem v Litovli - pro 8. a 9. ročník
... 22.2.2011
Plavání  sportovních her v Mohelnici - pro 2.stupeň

... 25.2.2011
Maškarní v družině                                                   fotky

BŘEZEN  2011
...7.3.2011
Zahájen plavecký výcvik - pro I.stupeň a předškoláky z MŠ 

...19.-20.3.2011

Výlet turistického kroužku do ZOO do Dvora Králové.   fotky

... 24.3.2011
Pythagoriáda - okresní kolo v Olomouci

DUBEN  2011

...11.-15.4.2011
Týdeníčci ve školce                                                   fotky
...13.4.2011
Dopravní hřiště Mohelnice - 3.-5.ročník

...duben 2011
Soutěž ve sběru nepotřebných mobilů - Projekt opičáci

...19.4.2011
Den Země - Projekt opičáci                                        fotky

....20.4.2011
ZOO Lešná - Projekt opičáci                                       fotky
....20.4.2011
Putování za velikým zajícem - MŠ  

duben 2011
Velikonoční výstava ve škole                                       fotky

...18.4.2011
Návštěva výstavy Lidice v Luké - II.stupeň

...28.4.2011
Lanové centrum Olomouc soutěž pro II.stupeň               fotky

 ...29.4.2011
Čarodějnický den ve škole                                            fotky


KVĚTEN 2011

...13.5.2011
Návštěva výstavy Lidice v Luké - I.stupeň                     fotky

...17.5.2011
Ukázka výcviku dravců v tělocvičně                              fotky

...18.5.2011
Atletický čtyřboj v Litovli

...20.5.2011
Beseda s Mexičanem

. ...20.5.2011
Fotografování tříd

...27.5.2011
Kouzelník - pro 1.a 2.ročník a MŠ

...30.5.2011
Varhany v kostele - vzdělávací projekt

...30.5-3.6.2011
Výstava plyšáků v ŠD
. . ...1.6.2011                                             fotky
Turnaj v dámě

...6.6.2011

Bowling v Litovli - pro 9.ročník
7.6.2011
Exkurze do hvězdárny v Prostějově - pro 8. a 9.ročník

7.6.2011
Exkurze do do muzea a knihovny v Litovli - pro 6. a 7.ročník
. . ...12.-15.6.2011                                   fotky
Výlety II.stupeň

...13.6.2011
Exkurze na hasičskou stanici v Litovli - 1. a 2.ročník   fotky
...14.6.2011
Pasování prvňáků na malé čtenáře                              fotky    

...14.6.2011
Výstava "Když oči nevidí" v Mohelnici - pro 4.ročník   fotky


...16.6.2011
Exkurze do tvarůžkáren v Lošticích - ŠD                    fotky
...28.6.2011
Výlet třeťáků do Mladče                                          fotky
...29.6.2011
Tradiční zvířátkový den                                          fotky
...30.6.2011
Vyhlášení nových členů klubu S.O.V.A.                        fotky
Rozdávání vysvědčení                                                fotky
Rozloučení se předškoláků se školkou a deváťáků se školou
na obecním úřadě


Naposledy zazvonila v tomto školním roce Natálka Stachová
- odměnou za to, že celý školní rok ani jednou nechyběla!!!