ZÁŘÍ

.
..1.9.2009
Slavnostní zahájení školního roku
P
řivítání prvňáčků                                                    fotky  

...4.9.2009
Prohlídka hradu princezny Jasněnky - ŠD                   fotky


...12.-13.9.2009
Oslavy 70.výroční otevření budovy měšťanské školy
v Bouzově                                                              

Slavnostní otevření nové tělocvičny                             fotky

ŘÍJEN

...9.10.2009
Účast na vernisáži fotografií Antonína Salajky

...12.-13.10.2009
SCIO testy pro 6.ročník

.
..14.10.2009
Toulky českou minulostí - zámek Náměšť - pro druhý stupeň
                                                                                (fotky)
 ...20.10.2009
Koncert "Hrajeme kamarádům" - flétny pro ŠD           (fotky)
...celý měsíc říjen
Sběrová soutěž - akce pro získání prostředků na adopci na dálku                                                                    (výsledky)


Šachový turnaj - školní koloLISTOPAD

...4.11.2009
Koncert manželů Kocúrkových pro 1.stupeň

...celý měsíc listopad
LISTOPADOVÁ SRABLEMANIE  
                       (výsledky)

...11.2009
Žáci devátého ročníku navšívili SCHOLARIS v Olomouci

...26.11.2009
Závod autíček na dálkové ovládání                
         (výsledky)

PROSINEC

 ...1.12.2009
Zasedání Žákovského parlamentu

.
..2.12.20096
Loutkové divalo Sluníčko pro děti z MŠ a děti 1.-3.třídy ZŠ  

...4.12.2009
Školou chodí Mikuláš                                  
              (fotky)
 ...ukončeno k 7.12.2009
Charitativní sbírky pro projekty Život dětem, Chrpa (hipoterapie), fond SIDUS.                                         (více)  

...celý prosinec
Vánoční vaření, pečení, zdobení a čarování                  (fotky)
Perníkářka roku                                                    (výsledky)

...22.12.2009
Vánoční sportování                                                   
(fotky)             
LEDEN                                     
...4.1.2010
Zasedání žákovského parlamentu
 
...4.1.2010  
Zahájení plaveckého výcviku     
...12.1.2010
Den otevřených dveří                                                 (fotky)
 
...15.1.2010  
Zápis do první třídy                                                  (fotky)
...20.1.2010
Beseda s panem Kocurkem o Americe pro žáky II.stupně a
o přírodě pro žáky I.stupně

...21.1.2010  
Regionální kolo soutěže Mladý Démosthénes v Olomouci - reprezenovali nás Jirka Kryl a Veronika Heinrichová
..28.1.2010  
Rozdávání vysvědčení

ÚNOR

...5.2.2010
 
Závody v běhu na lyžích a v běhu na sněhu                 (fotky)
                                                                          (výsledky)
BŘEZEN                                                                          

.
..8.3.2010  
Focení žáků Fotodienst

...do 12.3.2010 
Třídní kola recitační soutěže

.
..10.3.2010  
Účast Vildy Jurigy na Pytagoriádě v Olomouci

...11.3.2010
  
Beseda v MŠ téma: Školní zralost

...15.3.2010
  
Indie - královna Orientu - exkurze Mohelnice - pro 8. a 9.roč

...17.3.2010  
Basketbalový turnaj - okrskové kolo Olomouc ZŠ Stupkova
...18.3.2010  
Matematický klokan - 1. i 2. stupeň

.
..22.3.2010  
Beseda na téma: BESIP - pro 1. stupeň

.
..22.3.2010  
Beseda na téma KYBERŠIKANA - pro 2. stupeň

...22.3.2010  
Rýmovačky 2010 - školní kolo recitační soutěže     (výsledky)

...23.3.2010  
Moravské divadlo v Olomouci- BEATLES a QUEEN - pro 2.st.

...24.3.2010  
Basketbalový turnaj - okresní kolo Olomouc ZŠ Stupkova
                                                        (fotky) 
.
..celý březen.2010  
Velikonoční zdobení v ŠD                                         (fotky)
...23.3.2010  
Hrajeme kamarádům - flétnový koncert v ŠD             (fotky)

...29.- 31.3.2010  
Velikonoční výstava a Velikonoční soutěž                   (fotky)
..26.-28.3.2010  
Výlet turistického kroužku - Ostrava                        (fotky)

...31.3.2010  
Exkurze do muzea v Lošticích - pro 4. a 5.ročník       (fotky)
DUBEN

...6.4.2010

Hrajeme seniorům na DPS

...14.4.2010

Divadelní představení v Olomouci SIMBA pro 1.st.
...19.4.2010
Výstava v Olomouci HRY A KLAMY pro 2st.             (fotky)   

...20.4.2010
Dopravní hřiště v Mohelnici                                     (fotky)

...26.-28.4.2010
Testování SCIO v 3.ročníku
(Aj, Čj, M, prvouka, klíčové kompetence)                (výsledky)

...30.4.2010 
Program v knihovně v Litovli pro 2.st.

...30.4.2010
Lanové centrum v Olomouci

KVĚTEN

...5.5.2010
Atletický čtyřboj v Litovli                                     (fotky)

...7.5.2010
Den Země                                                               (fotky)                                 
 ...19.5.2010
Komunikativní dovednosti - PhDr.Rozehnalová z Olomouce
                                                                                                  (fotky)   
...17.-.28.5.2010
Praktikantka v ŠD a v MŠ

...26.5.2010
Pasování na MALÉ ČTENÁŘE v 1.třídě                      (fotky)   
ČERVEN

...1.6.2010

Výlet do ZOO na Kopečku 1.-3.třída                          (fotky) 

...1.6.2010
Dětský den 4. a 5.třída
..3.6.2010
Dětský den v druině                                                 (fotky) 


..17.6.2010

Výlet na Dlouhé stráně  4.-5.třída                            (fotky) 
do Arboreta v Bílé Lhotě                   (fotky) 
...15.6.2010
Byli jsme pozdravit prezidentský pár, který navštívil naši obec
...29.6.2010
Zvířátkový den                                                        (fotky) 
...30.6.2010
Rozdávání medailí S.O.V.A.                                       (fotky) 

...29.6.2010
Rozdávání vysvědčení                                   (fotky z 1.třídy)
...29.6.2010
Rozdávání vysvědčení                                   (fotky z 1.třídy)

...29.6.2010

Rozloučení prvňáčků se školkou                                 (fotky)
...29.6.2010
Rozloučení deváťáků se školou                                  (fotky)
Míša Nováková a Kája Tejkalová
ani jednou za celý škoní rok nechyběly!!!
O POSLEDNÍ ZVONĚNÍ LETOŠNÍHO ROKU

SE POSTARAL NEJMLADŠÍ ŽÁK

FRANTIŠEK NEJEDLÝ