89prvni2 89prvni1 ZÁŘÍ

...1.9.2008                                            (fotky)

Slavnostní zahájení školního roku
Přivítání prvňáčků

89prvni1 89prvni1 ...5.9.2008
Výstava a beseda na téma  40 let od okupace Československa

...11.9.2008
Exkurze do Prahy                                                      (fotky)
...15.9.2008
Úvodní beseda k programu AJAX ve spolupráci s Policií ČR

...23.9.2008
Založení ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU ZŠ BOUZOV

...30.9.2008
Vyšlo první číslo časopisu TWISTER 2008/09

ŘÍJEN


...1.10.2008
Přírodovědný klokan -  školní kolo
...3.10.2008
Fobalový turnaj v Konici, žáci prvního stupně obsadili čtvrté místo.

...1.10.2008
První zasedání žákovského parlamentu
...15.10.2008
Páťáci byli na dopravním hřišti v Mohelnici.

...18.10.2008
První víkendový výlet turistického kroužku                 (fotky)

...21.a 22.10.2008
Prohlídka výstavy fotografií Václava Kopky

...24.10.2008
Loutkové představení Kašpárek a čert pro první stupeň a děti z MŠ
...říjen 2008
Šachový turnaj

...říjen 2008
Sběr starého papíru a plastů
...30.10.2008
Vyhodnocení historické soutěže

...30.10.2008
Ukončení sběrové soutěže

...říjen 2008

Adopce nové holčičky z Keni
Akce Ležáky - mapování památných míst

LISTOPAD

....11.2008
Vyšlo další číslo školního časopisu TWISTER 2008/10

...4.11.2008
Preventivní pořad Patologie hráčství pro druhý stupeň

...11.11.2008

Schůzka žákovského parlamentu
...7.11.2008
Brusliáda v družině

..12.11.2008
Třídní schůzky
...12.11.2008
Na meziškolním šachovém turnaji v Olomouci získali naši reprezentanti krásné 4. místo a 5.místo

...15.-16.11.2008
Výlet turistického kroužku, tentokrát do Brna             (fotky)
...18.11.2008
Další lekce z programu Ajaxův zápisník ve spolupráci
s Policií ČR pro 3. a 4. ročník a 6. a 7. ročník

...18.-19.11.2008
SCIO testy M, ČJ, obecné předpoklady, pro deváťáky

...20.-21.11.2008
 Noc se školními skřítky v ŠD                                     (fotky)


...25.11.2008
Vyrábíme svíčky (pro děti dopoledne,
pro rodiče odpoledne

....30.11.2008
Vyšlo další číslo školního časopisu TWISTER 2008/11
...celý listopad 2008
 Scrabblemanie


PROSINEC

 
...2.12.2008
Schůzka žákovského parlamentu

...4.12.2008
Exkurze 8. a 9.ročníku do Mohelnice - Planeta Země

....12.2008
Olympiáda v českém jazyce  
...5.12.2008
Mikuláš, čerti a andělé ve škole                                  (fotky)

...07.12.2008
Vystoupení čertíků z dramatického kroužku
na Mikulášské nadílce v Radničním sále
...9.12.2008
Hrajeme kamarádům a rodičům - dva koncerty dětí
ve Školní družině                                                       (fotky)

..12.12.2008

Vyhodnocení scrabblemánie, sběrové soutěže
a šachového turnaje
...15.12.2008
Netradiční jarmark s vůní punče                                 (fotky)

...17.12.2008
Kouzlo Adventu - Vánoční Náměšť na Hané                  (fotky)
- výlet dětí prvního stupně 
...18.12.2008
Školní kolo komunikační soutěže Mladý Demosthénes   (fotky)

...19.12.2008
Třídní besídky
Výlet dětí 3. a 4. ročníku do muzea do Litovle
s

LEDEN      
dovádíme na sněhu


...7.1.2009

Exkurze 9.ročníku - SOU Uničov

....7.1.2009
Vyšlo další číslo školního časopisu TWISTER 2008/12


...7.1.2009
Další lekce z programu Ajaxův zápisník ve spolupráci
s Policií ČR pro 3. a 4.ročník
 

...14.1.2009                                                                (fotky)

Den otevřených dveří  (Přijďte se podívat, jak se učíme!)
...16.1.2009
Zápis dětí do první třídy                                          (fotky)

...19.1.2009
Zahájen plavecký kurz pro děti prvního stupně a předškoláky...22.-23.1.2009
SCIO testy

...29.1.2009
Rozdávání vysvědčení


...31.1.2009
Vyšlo další číslo školního časopisu TWISTER 2009/01

...25.2.2009
Beseda s hasiči pro 2.ročník a pro 6.a7. ročník

Pytagoriáda

Vyšlo další číslo školního časopisu TWISTER 2009/2

...26.2.2009

Účast ve výtvarné soutěži Pod modrou oblohou

...27.2.2009
Lyžařské závody


..3.3.2009
Zasedání Žákovského parlamentu
...10.3.2009

Účast v historické soutěži Lidice pro 21.století
...15.3.2009
Účast ve výtvarné soutěži Lidice Memorial - Vesmír
...17.3.2009
Exkurze pro druhý stupeň na výstavu "Zapomenuté Javoříčko" v Olomouci pro 5.-9.ročník

...18.3.2009

Účast v okresním kole v recitační soutěže Dětská scéna
v Olomouci

...18.3.2009

Účast v okrskovém kole v košíkové v Olomouci

...19.3.2009

Matematický klokan

...24.3.2009
Beseda s policistou - projekt AJAX pro 2. a 3. ročník

...30.3.2009
Beseda o školní zralosti - pro rodiče žáků MŠ

...31.3.2009

Hrajeme kamarádům - koncert v ŠD

Vyšlo další číslo školního časopisu TWISTER 2009/3

...2.4.2009

Návštěva divadelního představení v Olomouci
Císařovy nové šaty - pro první stupeň
...2.-8.4.2009
Velikonoční soutěž a výstava

...9.4.2009

Školení pedagogických pracovníků lektorkou PAU
...17.4.2009
Návštěva muzea v Mohelnici - pro 3. a 4.ročník

...18.4.2009
Účast dramatického kroužku na přehlídce PODĚS 2009
v Olomouci - Zlatovláska                                           (fotky)
...27.4.2009
Expedice KARAKORAM - Lanové centrum Olomouc

...28.4.2009
Dopravní hřiště Mohelnice pro 3. a 4. ročník

KVĚTEN
...4.5.2009

Exkurze v rámci projektu "Hasiči" - Litovel pro 6. a7. ročník

...5.5.2009
Zasedání Žákovského parlamentu
10.5.2009
Vystoupení dramatického kroužku pro maminky

...11.5.2009

Den Země                                                                 (fotky)

...12.5.2009
Účast dramat. kroužku na přehlídce Pohádková Kroměříž

...14.5.2009

Den maminek ve školce                                              (fotky)   

...18.5.2009
Vystoupení dramatického kroužku pro kamarády ze školy
a ze  školky

...22.5.2009
Slavnost slabikáře v první třídě                                 (fotky) 
...22.5.2009
Focení tříd                                                                (fotky)

...27.5.2009
Účast na vernisáži výstavy SŠ oděvní Proštějov na hradě

Vyšlo další číslo školního časopisu TWISTER 2009/4+5
Účast na akci Řemesla na hradě

Návštěva výstavy Arabela na hradě

...28.5.2009

Loutkové divadlo pro děti 1.stupně a MŠ
ČERVEN
...1.6.2009
Oslava Dne dětí - turnaj v petanque                            (fotky)

...3.6.2009
Beseda s policistou pro 1. a 2. ročník
...17.6.2009
 Koncert žáků ZUŠ na hradě Bouzov

...24.6.2009
Exkurze do Olomouce - Přírodovědná fakulta UP
 - pro 2.stupeň
Školní výlety, exkurze, opíkání...
...30.6.2009
 
Slavnostní přijetí nových členů klubu S.O.V.A.             (fotky)

Rozdávání vysvědčení                                                (fotky)
 
Slavnostní rozloučení s deváťáky na obecním úřadě      (fotky)

Slavnostní rozloučení se školkou na obecním úřadě       (fotky)
Poslední zvonění roku 2008-2009

 Tentokrát se o něj postarali
 největší žák školy - Pepa Slouka
 a nejmenší žačka školy - Kačka Podsklanová